Meer gymlessen op basisscholen

Helaas is het een feit dat er op basisscholen veel te weinig gymlessen worden gegeven. Vaak maar een keer per week en dat is in de ogen van veel experts te weinig. In een maatschappij die roept dat sporten zo gezond is en dat de bevolking (en dan vooral de kinderen) te dik worden of zijn, strookt dit niet.

Verwachtingspatroon wordt steeds hoger
Er wordt zoveel van de kinderen verwacht, zo moeten ze al op jonge leeftijd (4 jaar) hun naam kunnen schrijven alvorens ze op school komen. Vroeger leerde je schrijven en tellen op school, nu moet een kind dit veelal kunnen voordat ze naar school gaan.

Meer sport en spel
Sport is gezond en buiten spelen ook, maar doordat er zoveel tijd in het leerwerk gestoken moet worden want de eisen worden steeds hoger, komt het speelkwartier en de gymles in het gedrang. Een speelkwartier is meestal tien minuten, want er moet ook nog gegeten en gedronken worden in deze tijd, en de wekelijkse gymles van één uur wordt ingekort door het omkleden en vaak ook nog door de heen- en weer lopen naar de gymzaal. Voor elke school zou er een vakleerkracht gym moeten zijn en voor iedere klas minimaal twee keer in de week een gymles van zeker een uur. De kinderen komen zo meer in beweging.

Sportverenigingen
Veel kinderen sporten naast schooltijd natuurlijk ook bij een sportvereniging. Denk aan hockey-, schaats-, voetbal, volleybal-, tennis- en atletiek-, turn- en wielerverenigingen. Dat is natuurlijk goed, maar desondanks zouden jongeren van vandaag de dag nog meer moeten gaan bewegen. Dat bewegen belangrijker moet worden blijkt ook wel uit de overgewicht cijfers. Veel mensen in ons land kampen met (ernstig) overgewicht en dat komt onder meer door veel te weinig beweging. Uiteraard speelt een vaak slecht voedingspatroon ook een grote rol, maar te weinig bewegen is hier ook zeker debet aan.

Voldoende beweging dient al vanaf jonge leeftijd te worden gepropageerd. Het zou dus al op basisscholen moeten beginnen en het sporten bij een sportvereniging zou natuurlijk voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Ook voor kinderen van ouders die niet het geld hebben om hun kind naar een sportvereniging te sturen. Vooral voor hen is het belangrijk dat zij gaan sporten, want uiteindelijk zijn het vooral de mensen met een krappe portemonnee die (later) met overgewicht kampen.